Rubriky
legální snížení základu daně

Poskytnutí obrazu jako charitativního daru např. nemocnici

Za daňově účinné výdaje se dary na účtu 543 sice nepovažují, ale přesto si díky nim můžete snížit základ daně. Jedná se totiž o odčitatelnou položku od základu daně, kterou uplatníte až při stanovení výsledné daňové povinnosti. Darovací smlouvu si proto uchovejte – při sestavování daňového přiznání vám přijde vhod.

Dar (bezúplatné plnění) musíte poskytnout na účely stanovené zákonem o daních z příjmů (např. na kulturu, sport, vědu a vzdělávání, zdravotnické, sociální, charitativní a humanitární účely).

Zároveň mějte na paměti, že abyste si dar mohli odečíst z daní, musí se jeho hodnota vejít do minimální a maximální částky stanovené zákonem.

Právnická osoba si může v daňovém přiznání uplatnit dar, jehož hodnota převyšuje částku 2 000 Kč. V úhrnu si může podnik odečíst od základu daně maximálně dary v hodnotě 10 % ze základu daně (sníženého např. o daňovou ztrátu minulých let).

Pozor: U právnických osob se zohledňují jednotlivé výše poskytnutých darů a nelze zde uplatnit pravidlo úhrnu jako u fyzických osob. Pokud tedy firma poskytne dar ve výši 1.500 Kč, nebude si jej moci odečíst od základu daně.

V situaci, kdy právnická osoba poskytne dar například v hodnotě  2.500 Kč a 5.000 Kč, lze tyto částky sečíst, jelikož každá hodnota je vyšší než 2.000 Kč.

Fyzická osoba (OSVČ) si může dar od základu daně v daňovém přiznání odečíst, pokud hodnota darů v součtu přesáhne minimálně:

 • 2 % základu daně
 • nebo výši 1.000 Kč za zdaňovací období.

Pro podnikající fyzické osoby platí limit v maximální výši 15 % základu daně.

Zdroj: blog Money S3

A jak je to s cenou obrazu při účtování?

 • Do 40.000 Kč bez DPH účtujeme daňově + podrozvahová evidence.
 • Obraz, který je uměleckým dílem a jehož cena je nad 40.000 Kč, je vyloučený z odpisování majetku.

Kdo může být příjemcem poskytnutého daru?

Legislativa o nezdanitelné části základu daně přesně stanovuje, kdo může být příjemcem bezúplatného plnění.

 • Obce
 • Kraje
 • Organizační složky státu

Dále také právnické osoby se sídlem v ČR, které jsou pořadateli veřejných sbírek na vědu a vzdělání, výzkum a vývoj, kulturu, školství, policii, požární ochranu, podporu a ochranu mládeže, na ochranu zvířat, ekologii, politiku, sociální účely a zdravotnické účely.

Fyzické osoby s bydlištěm na území ČR, které poskytující následující služby.

 • Zdravotní
 • Sociální
 • Vzdělávací
 • Péči o toulavá zvířata

Dar může být poskytnut i osobám pobírajícím invalidní důchod a nezletilým dětem závislým na péči jiné osoby.

Zdroj: Finance.cz

V případě jakýchkoliv dotazů mi prosím zavolejte na telefon 603 420 950, Jarek Jesenský

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *